OSS

Hos oss jobber det kun Fysioterapeuter, som en del av det offentlige og private helsevesenet. Vår kunnskap – Din trygghet!

TERAPEUTENE

MSK Klinikken disponerer kun autoriserte fysioterapeuter med ulike kompetanseområder som skal kunne bistå de aller fleste pasientgrupper innenfor vårt fagfelt. Våre fysioterapeuter har utvidet formell kompetanse i allmennfysiotereapi, idrettsfysoterapi, kvinnehelsefysioterapi og manuellterapi.

SVEIN KRISTIANSEN
SVEIN KRISTIANSENManuellterapeut, Spesialist MNFF
Tlf: 46966962 (send meg gjerne sms)
Epost: svein@mskklinikken.no

Svein er eier, daglig leder og Manuellterapeut. Svein har en stor bredde i sin pasientportefølje og interesserer seg spesielt for idrettsmedisin blant barn og unge, toppidrett, ultralyddiagnostikk, studentveiledning på BSc og MSc og undervisning / kunnskapsformidling. Svein har i tillegg en deltidsstilling som Idrettsmedisinsk Ansvarlig i Olympiatoppen Østlandet. Som Manuellterapeut kan Svein henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten, radiologi og sykemelde sine pasienter. Svein har refusjonsrett fra HELFO i deler av sin jobb.

MARIA KRISTIANSEN
MARIA KRISTIANSENFysioterapeut, Allmenn fysioterapi
Tlf: 46973826 (send meg gjerne sms)
Epost: maria@mskklinikken.no

Maria ble ferdig utdannet fysioterapeut ved The University of Teesside i England i 2002. Maria jobbet både privat og offentlig i England med muskel og skjelettplager, ortopedi og geriatri. Etter at hun flyttet til Norge i 2008, jobbet hun på sykehjem som fysioterapeut før hun i samarbeid med Svein etablerte MSK Klinikken i 2011. Maria jobber nå både klinisk med generell fysioterapi og administrativt ved MSK Klinikken. Maria jobber privat UTEN refusjonsrett fra HELFO.

Førstegangsundersøkelse 750 kr (60min)
Oppfølgingskonsultasjon 500 kr (30min)

PETER HALSTENSEN
PETER HALSTENSENManuellterapeut, Spesialist PFF
Tlf: 94095813 (send meg gjerne sms)
E-post : peter@mskklinikken.no

Peter er utdannet Manuellterapeut siden 12.03.2020. Før det har han 15 års erfaring som fysioterapeut og har en stor bredde i sin pasientportefølje innen muskel- og skjelett plager. Hans mastergrad ved Universitetet i Brighton / Universitetet i Bergen kvalifiserer han til Manuellterapeut og således også Primærkontakt i Helsevesenet. Peter har refusjonsrett fra HELFO.

JAN HARALD LØNN
JAN HARALD LØNNFysioterapeut, Allmenn fysioterapi
Tlf: 41612407 (send meg gjerne sms)
Epost: janharald@mskklinikken.no

Jan Harald er allmenn fysioterapeut med snart 40 års erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut. Jobbet i tillegg flere år som bedriftsfysioterapeut (Aker-Jøtul bht), deltatt i flere publiserte ryggforskningsprosjekter, for tiden også engasjert som faglig rådgiver for Helfo. Jan har refusjonsrett fra HELFO.

LINDA SØRBY
LINDA SØRBYFysioterapeut, Kvinnehelse
Tlf: 90615478 (send meg gjerne sms)
E-post: linda@mskklinikken.no

Linda har jobbet som fysioterapeut siden 1998, utdannet i Oslo. Har spesialkompetanse innen urologiske, gynekologiske og anorectale problemstillinger. Hun behandler pasienter med ulike former for inkontinens, seksuell dysfunksjon og underlivssmerter, og ser både kvinner, menn og barn med slike diagnoser. Hun er opptatt av tverrfaglig samarbeid, og har et stort kontaktnett. Linda er og en erfaren foredragsholder ift bekkenbunnsproblematikk. Hun jobber også noe med gruppetrening på land og i basseng. Linda jobber primært med bekkenbunnspasienter i sin refusjonsavtale og må prioritere pasienter bosatt i Fredrikstad Kommune. Hun jobber dog privat annenhver tirsdag – se online booking for dette.

Førstegangsundersøkelse 900 kr (60min)
Oppfølgingskonsultasjon 535 kr (30min)

PER K WENSTAD
PER K WENSTADFysioterapeut, MT Student UiB
Tlf: 46818314 (send gjerne sms)
Epost: perkristian@mskklinikken.no

Per Kristian er utdannet fysioterapeut fra HiOA, og har en mastergrad i fysioterapi fra OsloMet med fordypning innen muskel og skjelettskader, -sykdommer og -plager, og innen fysioterapi for eldre personer. Som erfaring har Per Kristian de siste fem årene arbeidet klinisk både med og uten offentlig avtale, og i norsk toppfotball som fysisk trener og fysioterapeut. Han er for tiden aktuell med masterstudier innen manuellterapi ved Universitet i Bergen og har Svein Kristiansen som klinisk veileder. Per Kristian har refusjonsrett fra Helfo.

MIHKKU MÅSØ
MIHKKU MÅSØFysioterapeut, MT Student UiB
Tlf: 90964133 (send gjerne sms)
Epost: mihkku@mskklinikken.no

Mihkku er utdannet fysioterapeut fra OsloMet. Har også idrettsfaglig utdanning fra UiT-Alta. Har jobbet klinisk med rehabilitering siden 2018, både ved Hernes Institutt på Innlandet og på Idrettens Helsesenter i Oslo. Har også tatt et års videreutdanning i kognitiv terapi. Tar for tiden en master innen manuellterapi ved Universitetet i Bergen, og har Svein Kristiansen som veileder. Mihkku har refusjonsrett fra Helfo.

JØRAN ÅSHEIM
JØRAN ÅSHEIMFysioterapeut, MT Student Curtin
Tlf: 93065643 (send gjerne sms)
Epost: joran@mskklinikken.no

Jøran er utdannet fysioterapeut ved UiT og har i tillegg fullført en bachelorgrad i idrettsstudier. Han har jobbet i kommunehelsetjenesten og med rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, men har i hovedsak arbeidet som privatpraktiserende fysioterapeut i Oslo siden 2020. I 2023 fullførte han «Musculoskeletal physiotherapy» ved Curtin University i Perth, Australia – tilsvarende manuellterapi i Norge. Jøran er nå under veiledning av Svein Kristiansen som siste del av sin manuellterapiutdanning. Jøran har refusjonsrett fra HELFO.

KLINIKKEN

MSK Klinikken er bygget med ønske om en moderne, oppdatert og velutstyrt klinikk for utøvelse og vurdering av problemer rettet mot nerve-, muskel- og skjelettsystemet. MSK Klinikken rommer nær 700 kvadratmeter med ni behandlingsrom og et nøye planlagt treningstilbud. Alle behandlingsrommene har velutviklet undersøkelses-/behandlingsutstyr og topp moderne datautstyr som samhandler med resten av helse Norge gjennom Norsk Helsenett. Vårt treningssenter har alt utstyr tilgjengelig for funksjonell trening og opptrening i tidlig fase etter operasjoner, samt gjennom hele rehabiliteringen. Vi har stort fokus på elektroniske tjenester, noe som betyr elektronisk pasientjournaler, henvisninger og bankterminal for betaling.

HISTORIEN

MSK Klinikken åpnet i mars 2011 i et lite lokale i Nygaardsgata men flyttet i 2014 til større lokaler midt i sentrum. Samtidig ble Fredrikstad Idrettsmedisin etablert og de to klinikkene samslo seg i helt nye felles lokaler. MSK Klinikken ønsker å gi et profesjonelt, helhetlig og velfungerende tilbud til alle som ønsker hjelp med nerve, muskel og skjelett problematikk. Pasienter i alle aldre med alle mulige problemstillinger er velkomne til undersøkelse og vurdering hos oss. Vi har kun fysioterapeuter som jobber hos oss, alle med ulike kompetanseområder, spesialinteresser og ferdigheter. Vi er stolte av å kun tilby fysioterapi som dekker de aller fleste fagfelt, de fagfeltene vi selv ikke dekker har vi store nettverk, både lokalt og nasjonalt som vi benytter oss av.

VÅRE KUNDER SIER

Veldig dyktige terapeuter, med veldig bra kunnskap og erfaring på mange områder. Engasjerte og gode på tilbakemeldinger og tett oppfølgning.

Kamilla Olaussen, Orienteringsløper

Hyggelige og kunnskapsrike folk i et flott lokale! Anbefales

Benjamin Christensen, Forfatter og Personlig Trener

Glimrende veiledning for å bedre balanse relatert til min muskelsykdom. Hyggelige folk som er tilstede ved henvendelse.

John Erik Martiniussen, Pasient