Priser2019-04-13T06:18:35+00:00

Betaling for tjenester MSK Klinikken 2019

Ingen trenger henvisning for å kunne benytte seg av fysioterapitjenester fom 01.01.2018

MSK Klinikken har pr 01.01.2019 kun tre terapeuter med egen driftsavtale som følger den statlige takstplakaten for betaling av fysikalske tjenester. Disse timene er sterkt prioritert basert på kommunens føringer for nyopererte, sykemeldte samt barn og unge. MSK Klinikken har en del private tjenester som ikke dekkes gjennom folketrygden og som ikke kan avskrives for frikort II. Disse tjenestene betales i sin helhet til behandlende fysioterapeut.

Timer MÅ avbestilles senest arbeidsdagen før, ikke møtt timer eller avbestillingen samme dag uavhenging av årsak medfører at pasienten må betale for timen i sin helhet samt administrasjonsgebyr.

Priser hos Privat Manuellterapeut uten driftsavtale:

Prise hos Privat Fysioterapeut uten driftsavtale:

Andre tjenester:

Bestill time

Bruk vår online booking til å bestille private fysioterapi timer helt uten ventetid – disse timene er med våre terapeuter uten kommunal driftsavtale og uten refusjonsrett fra HELFO. Våre pasienter med helseforsikring kan også bestille direkte timer her:

bestill time
For spesifikke henvendelser send helst epost til den terapeuten det gjelder eller send oss en epost til vår admin leder Maria på maria@mskklinikken.no