Tjenester

MSK Klinikken tilbyr fysioterapi tjenester på høyeste nivå. Vi er kollektivt opptatt av evidensbasert praksis og ønsker å drive vår virksomhet basert på kompetanse, nettverk og handlingskraft. Uavhengig av hvilket problem du ønsker utredning av og uansett av hvilke tiltak vi velger i samarbeid med deg har MSK Klinikken 3 hovedprinsipper:

  • Alle pasienter hos oss behandles i 1:1 situasjon – alltid

  • Alle pasienter får 60 minutter til disposisjon ved første undersøkelse

  • Alle pasienter skal vite hva det feiler dem, hvor lang tid det vil ta og hva som må gjøres for å lykkes før de forlater oss første gang

Vi setter pris på tilbakemeldinger om vi viker fra våre egne prinsipper.

Fysioterapeuter med to årig mastergradsutdanning i manuellterapi kalles i Norge for Manuellterapeuter. De har offentlig godkjent spesialistkompetanse i vurdering, undersøkelse og behandling av nerve, muskel og skjelett problemstillinger. Manuellterapeuter er primærkontakter og kan på lik linje med leger henvise til radiologiske undersøkelser, spesialisthelsetjenesten og sykemelde pasienter for muskel og skjellet plager. I praksis undersøker og vurderer de bevegelsesapparatet nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, smerte og funksjon.

Etter undersøkelsen vil Manuellterapeuten kunne gi informasjon om årsakssammenheng, diagnose, prognose og tiltaksplan. MSK Klinikkens Manuellterapeuter jobber med pasienter i alle kategorier men konsentrerer seg i første rekke om vurdering og utredning av akutte skader og plager, sykemeldte og sammensatte problemstillinger. I tillegg er Manuellterapeutene ofte en viktig bidragsyter i samarbeid med våre toppidrettsutøvere spesielt i vurdering og diagnostisering og som kvalitetssikring i ulike aspekter av rehabiliteringsperiodene.

Aktivitet og trening er sentrale tiltak i idrettsfysoterapi. Dette gjelder både innenfor behandling, rehabilitering og forebygging og gjelder både for barn, mosjonister og eliteutøvere. Kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi, treningsfysiologi og treningslære er sentralt i fagutøvelsen av idrettsfysioterapeuter. Fysioterapeutene setter klare mål og milepæler for hva som skal oppnås gjennom trening og rehabilitering. Det tas hensyn til hvilke strukturer som er skadet og skadens art, omfang og varighet, i tillegg til pasienten / utøverens generelle allmenne, fysiske og psykiske tilstand.

På MSK Klinikken har vi pr 01.08.2019 ingen autoriserte idrettsfysioterapeuter men våre Manuellterapeuter bidrar sterkt i de medisinske teamene til våre eliteutøvere i samarbeid med Fredrikstad Idrettsmedisin. Manuellterapeut Svein Kristiansen har vært en del av de idrettsmedisinske teamene til Stjernen Hockey, Fredrikstad Ballklubb, Slevik Innebandy, Nedre Glomma Turn, Kongstensvømmerne, Wang Toppidrett samt en rekke individuelle eliteutøvere de siste 10 årene. I samarbeid med Fredrikstad Idrettsmedisin har vi pr nå flere stipendutøvere som feks Kamilla Olaussen (Orientering), Gaute Hallen Steiwer (Orientering), Madelene Rubinstein (Judo) og Kristian Harstad-Mørk (Golf).

Bekkenbunn

Fysioterapeuter som jobber spesielt med kvinnehelse deler arbeidet inn i svangerskap, inkontinens, bekkenbunn og seksualrelaterte problemstillinger. Arbeidet har tradisjonellt omfattet kvinner men er i disse dager også høyst relevant for menn. Relevante diagnoser kan være:

Urin- luft og avføringslekkasje,  hyppig vannlatning dag/natt, underlivssmerte, underlivsprolaps/nedfall, forstoppelse, tømmingsproblemer, hyppige UVI’er, hemoroider og analfissurer og seksuell dysfunksjon. Linda har mange års erfaring med behandling av pasienter med underlivsplager, og samarbeider tett med gynekologer, urologer, fastleger, uroterapeuter, gastrokirurger, jordmødre og sexologer, både lokalt og nasjonalt.

Kvinnehelse

Bekkenløsning er det som oftest assosieres med kvinnehelse fysioterapeuter, en helt normal fysiologisk tilstand hos alle gravide. Ved graviditet skilles det ut hormoner som fører til at leddbånd i bekkenet blir løsere. Dette er en normal prosess som er hensikts­ messig for at bekkenet skal kunne utvide seg under fødselen.

Rundt 50 prosent av alle gravide har i løpet av svangerskapet plager i rygg eller bekken. noen får imidlertid så sterke smerter at de ikke fungerer i dagliglivet. De kan da ha nytte av fysioterapi. Forskning har vist at individuelt tilpasset behandling hos fysiotera­peut fører til reduserte plager og mindre sykemelding.

MSK Klinikken tar imot studenter til veiledet klinisk praksis både på bachelor, master og spesialist nivå. Flere av våre terapeuter vil kunne ta imot studenter / annet helsepersonell for korte perioder og for jobbskygging / hospiteringsdager.

Manuellterapeut Svein Kristiansen veileder manuellterapi studenter i ulike faser av deres utdanning både som veiledet praksis innenfor studietiden samt veiledet praksis som en del av godkjenningen for å bli godkjent Manuellterapeut i Norge. Svein er også godkjent veileder i MACP (manuellterapiorganisasjonen i UK) og kan dermed ta imot norske studenter som studerer ved britiske universiteter. 

Manuellterapeuter som ønsker å oppnå spesialisttittel i manuellterapi kan også få veiledning hos Svein som en del av dette pakkeforløpet. Svein har godkjent spesialisttittel frem til 2027 og har tilleggskompetanse i profesjonsrettet veiledning fra både Universitetet i Oslo & Høgskolen i Halden.  

Allmennfysioterapeuter har breddekompetanse og behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon til mennesker med sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid. Kunnskapsfeltet er kropp, bevegelse og funksjon, forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom – en forståelse som danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt og i gruppe. Sentrale elementer i undersøkelses- og vurderingsprosessen er: Pasientens sykehistorie, kartlegging av hvordan dagliglivets aktiviteter og funksjoner mestres, detaljert bevegelsesanalyse, spesifikke undersøkelser og tester, vurdering av ressurser og begrensinger, vurdering av mulige sammenhenger mellom ulike funn, pasientens funksjonsproblemer og pasientens livssituasjon og konklusjon om hvordan pasientens problemer kan forstås og på hvilken måte fysioterapi kan bidra til å avhjelpe dem. Undersøkelsen munner ut i forslag til konkrete mål – på kort og lang sikt.

Ved hjelp av ultralyd så kan fysioterapeuten se inn mot dine knokler og ledd. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper fysioterapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene,er relevant for dine plager. Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres vil fysioterapeuten søke å bekrefte eller avkrefte sine vurderinger ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere.

Ultralydskanneren kan ikke se igjennom skjelettet ditt, og kan derfor ikke benyttes til å vurdere tilstander inne i leddene. Til dette må man enten benytte MR (magnetrøntgen), CT eller røntgen. Disse tre bildediagnostikkvektøyene har forskjellige kvaliteter som gjør dem mer eller mindre egnet til ta bilder av våre ledd. Ultralyd egner seg meget godt til vurdering av senevev, muskler, seinskader, slimposer og annet elastisk vev.

En dynamisk undersøkelse er en undersøkelsen som gjennomføres med bevegelse. Ultralydskanneren er det eneste verktøyet som kan gi bilder av pasientens «innside» under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke er all patologi(skader) som vil synes på et bilde tatt når pasienten ligger stille. Bilder tatt under bevegelse gir også fysioterapeuten muligheten til å vurdere leddbevegelse og aktivisering av de forskjellige musklene.

Manuellterapeut Svein Kristiansen bruker ultralyd diagnostikk i sin praksis og timer kan bestilles gjennom vår online booking eller ved å ta direkte kontakt på svein@mskklinikken.no

Trening er hjørnesteinen i all fysioterapi. Dette være seg generell fysisk aktivitet, mosjonstrening, supermosjonisttrening eller toppidrett. I samarbeid med Fredrikstad Idrettsmedisin og FRIM Trening har vi et fullverdig treningstilbud til alle i våre lokaler.  Ønsker du å trene i roligere omgivelser med fokus på personlig oppfølging? Har du behov for å trene i forbindelse med skade eller sykdom? Ønsker du å komme i gang med fysisk aktivitet og trening, men er usikker på hvordan du skal komme i gang? Som treningsmedlem hos oss er du sikret rask tilgang til dyktig fagpersoner som bistår deg for å lykkes med treningen din, uavhengig av fysisk form eller helsesituasjon. Fra 199,- til 249 kr pr. mnd, ingen bindingstid.

FRIM Trening tilbyr også gruppetrening med fysioterapeut / personlig trenger og er for deg som ønsker å trene under veiledning av dyktige fagpersoner! Hos oss trener du alltid under kyndig veiledning og i små grupper!

Våre åpningstider pr 01.01.2023 finnes oppdatert på resepsjonen og  på denne linken https://fredrikstadidrettsmedisin.no/medlem/

MSK Klinikken har kompetanseutvikling som en av sine kjerneverdier. Kompetanseutvikling hos oss ligger på flere og ulike plan, både for våre terapeuter, pasienter og annet fagpersonell.

MSK Klinikken arrangerer jevnlig fagdager og workshoper med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Dette gjør vi for å fremme faget, oppdaterer egne terapeuter samt å ta ansvar for å oppdatere andre terapeuter i nærområdet. Kunnskapsformidling er noe vi setter høyt på dagsorden og vi bidrar ofte og gjerne som kompetansepersoner på fagdager, seminarer, konferanser, temakvelder, workshops og andre arenaer hvor vi kan dele, diskuterer og engasjere i kunnskap.

Bestill time

Har du helseforsikring eller ønsker rask privat time UTEN Helfo refusjon bruk gjerne vår online booking. Dersom du ikke finner ledig time ta direkte kontakt med maria@mskklinikken.no

bestill time
For spesifikke henvendelser send helst epost til den terapeuten det gjelder eller ring oss på 469 711 11