Med alle de sansene vi har i kroppen, så er balansesansen den siste jeg ville ha ønsket å ha problemer med. Jeg ville lett ha klart å miste luktesansen, litt vanskeligere med føle- eller synssansen, men det ville vært svært vanskelig å klare seg uten balansesansen sin. Tenk deg at du blir kvalm og føler jorden rotere rundt hver gang du beveger på hodet ditt, at du må gripe fatt i sengekanten hver gang du reiser deg opp for ikke å havne på gulvet. Og det er ikke nok med å være svimmel, svimmelheten gjør så kroppen din kan reagere med kvalme og oppkast. Hverdagslige ting som å gå på jobb, dusje eller kjøre bil blir et rent mareritt.

Men hva er egentlig krystallsyken? 

Krystallsykens medisinske navn er Benign Paroxysmal Positional Vertigo (forkortelse BPPV), som direkte oversatt betyr godartet, anfallsvis, stillingsavhengig svimmelhet.Krystallsyke er en stillingsutløst kortvarig svimmelhet som er akutt og uten forvarsel. Typisk så føler man svimmelhet med at verden roterer rundt, eller at man selv roterer rundt. Det er ikke medisinsk farlig eller alvorlig diagnose, men den kan ofte være veldig plagsom og er en av de vanligste årsakene til svimmelhet.

80 000 nordmenn opplever krystallsyke årlig. Man kan få det i alle aldre, men er vanligere desto eldre man blir. 10% av alle over 80 år har opplevd krystallsyke en eller annen gang.

Både unge som eldre kan få krystallsyken, men det er størst tilfeller av de over 60 år. Hovedsakelig er årsaken til krystallsyke ukjent, men man kan være predisponert hvis man har hatt andre sykdommer i det indre øret, har fått et slag mot hodet, hatt tannlegebehandling eller kirurgi i øre eller tinningbenet.

Opplevelsen er stillingsutløst kortvarig svimmelhet som er akutt og uten forvarsel. Varer i 10-20 sekunder. Oppstår så fort du endrer stilling, men roer seg når du slutter å bevege deg. Opplever følelse av ustøhet- behov for å holde seg fast. Redd for å bevege nakken -spenninger i muskulaturen. Krystallsyken kan oppleves en kort periode (1 uke til 3 mnd), men kan komme tilbake periodisk gjennom hele livet i varierende styrke.

Hva er krystaller ?

Krystaller er kalsiumkarbonatpartikler som er en del av det indre ørets balanseorgan. Det finnes 5 adskilte balanseorganer i hvert øre. Vi har 3 bueganger og 2 otolittorganer.

De 3 buegangene står nærmest vinkelrett på hverandre, og dette gir hjernen mulighet til å oppfatte enhver bevegelse i 3 dimensjoner. Buegangene er halvsirkelformede og væskefylte. Hver buegang har en liten utvidelse hvor det er «hårceller» og nerver. Disse hårcellene vil bevege på seg når hodet beveges som en følge av at det blir bevegelse i væsken i buegangen.

Otolitt er et annet navn på krystall, og i otolittorganet er det hårceller som er dekket av krystaller. De beveger seg når vi beveger hodet, og via nervesignaler sender informasjon til hjernestammen om hvordan hodet beveger seg i forhold til gravitasjonen. De sender også signaler til øyemotorikken for at vi skal klare å stabilisere og har et skarpt blikk selv når hodet er i bevegelse.

Krystallsyke oppstår når krystallene i otolittorganene løsner og triller inn i ørets buegang. Hjernen får da motstridende signaler fra balanseorganene på hver sin side. Dette leder til et «falsk» signal til hjernen din om at hodet ditt fortsatt er i bevegelse eller at omverdenen er i bevegelse. De falske signalene som hjernen mottar, prøver dermed øyemotorikken å motsette ved å flytte blikket. Man kan ved store tilfeller se at pupillene hopper litt etter en bevegelse er utført..

Hva bør man gjøre? 

Ved plutselig oppstående svimmelhet, oppsøk autorisert helsepersonell med spesialkompetanse rettet mot svimmelhet og balanseproblemer. Dette fordi det finnes andre svært alvorlige sykdommer som også kan gi svimmelhet og som man må utelukke.

Autorisert helsepersonell vil diagnostiserer ved å finne hvilken kanal eller hvilken side svimmelheten sitter i. Dette gjøres gjennom anamnesenevrologisk testing, testing av øynene og testing av kanalene. Personene som har krystallsyke vil oppleve en intens, men forbigående svimmelhet under testingen.Under testen vil helsepersonell være opptatt med å observere øynene dine. Vi ser nemlig etter en ufrivillig bevegelse, eller små rykk i øynene som vi kaller nystagmus. Krystallsykenbehandles ved at man systematisk fører hodet i bestemte bevegelser, som gjør at krystallene triller ut av buegangene – Reposisjonsmanøvre.

Informasjon, hjemmeøvelser og råd vil bli gitt ift. hvilken av kanalene det er som skaper problemet.Reisesyketabletter (antihistamin) kan hjelpe i startfasen. For de fleste så går krystallsyke over etter 3-5 uker, men for noen så kan episoden vare opp til 6 mnd. 90% av personene får en klar bedring etter en behandling, så hvorfor vente?

Ann Helen Bakken
MSc Nevrologisk Fysioterapeut
MSK Klinikken AS

Referanser:

  • Per Brodal. Sentralnervesystemet. Kap 18 Likevektssansen og balanse. 5.Utgave. Oslo,Norway: Universitetsforlaget;2013.
  • Haukeland Universitetssykehus. Svimmelhet – Diagnostikk og behandling. 2009 – Kompetansesenter for vestibulære sykdommer, www.balanselaboratoriet.no
  • www.Yrsel.se