If the physiotherapy profession wishes to remain a respected provider in the musculoskeletal pain area it has no choice but to drop the ´lip service´and actually undertake serious philosophical change. To properly secure its freedom and the range of benefits the profession has / is seeking in many countries today it needs to abandon its arcane, out-dated empirically reasoned clinical reasoning and influences (1).

Dette skrev min gode venn Max Zusman så langt tilbake som i 2011. I den siste utgaven av Fysioterapeuten har to andre kollegaer av meg skrevet en fagkronikk – Fysioterapi i gråsonen http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Fysioterapi-i-graasonen2  (2) – spørsmålet som stilles mellom linjene kan nok i stor grad defineres og konkretiseres slik:

Har vi endelig kommet til punktet hvor fremtidens fysioterapi skal defineres? Har vi virkelig kommet til det punktet noen av oss har lengtet etter i lang tid: hva skal fysioterapi egentlig være ? Lenge før temaet ble belyst på Fysioterapikongressen i 2018 har jeg skrevet om, debattert om og til og med laget en fagdag på temaet – fysioterapi inn i fremtiden. Den gangen, i 2016, hvor vi for en av de aller første gangene i min profesjonelle karriere prøvde å se på egen profesjon med kritiske øyne slo det meg. Det var dette Max mente da vi pratet om fremtidens fysioterapi over fire kalde Swan lager i en suburb i Perth, våren 2006. Serious philosophical change Svein, you know – no Mickey Mouse bullshit! Mate? Yes Sir. Yes Max, I get it. 

The physiotherapy profession. Fysioterapeut er en beskyttet yrkestittel skriver Trond og Anders. Nemlig, man kødder ikke med det. Beskyttet yrkestittel med rot i statlig autorisasjon stort sett finanisiert av det offentlige krever mye av oss. Ærlighet. Respekt. Tiltro. Blant annet. Faglig forsvarlighet. Faglig oppdatering. Krav.

A respected provider. NFFs yrkesetiske retningslinjer § 7.5 sier «en fysioterapeut må ikke inngå forbindelser med kommersiell virksomhet, medvirke i salg eller markedsføring av produkter som kan svekke fysioterapifagets anseelse». Det ville gjort meg glad og stolt om NFF også innlemmet ordet metoder i samme åndedrag som produkter. Fysioterapeuter har godt omdømme hos folk flest men vi ser stadig at omdømmet blir utfordret av myndigheter, brukere og beslutningstakere. Omdømmet blir også utfordret og kritisert internt, fra våre egne. Vi graver vår egen grav sier noen. Pokker meg på tide at noen begynner å spa sier nå jeg. Drop the lip service Svein, you need to start thinking for yourself. Use your knowledge, trust science, nothing else. Fancy another one for the road? Cheers Max, I owe you. Always. 

Serious philosophical change. Gammel kunnskap fases ut, ny kunnskap kommer inn. Det holder ikke, det er den grunnleggende filosofien som må endres. Fysioterapien må tilbake til røttene. Gymnastikk, berøring og tverrfaglighet slik faget engang ble døpt. Vi trenger ikke nåler, kopper, maskiner, pistoler og biologiske og kjemiske våpen. Vi trenger identitet, hjerne, hjerte, hender og kunnskap. Ikke mer. Ikke mindre. Freedom Svein, freedom to choose. Not based on guru-led religion or arcane empirically reasoned clinical reasoning but based on knowledge, accepting your limitations and embracing science, not ruled by it. 

La de alternative metodene ligge. Der er vi enige Trond og Anders. Fysioterapien trenger de ikke. Men fysioterapeutene trenger det, tror de. På den måten skaffer de seg verktøy i den berømte kassa, bare for å erfare at man ikke bygger hus med 10 stikksager, ei heller et fotballag med 10 høyrebacker. De alternative metodene trenger jo fysioterapeutene. Hvordan skal ellers en multimillionindustri kunne ha bein å stå på ? Ingenting er vel bedre enn at autoriserte offentlige godkjent helsepersonell bruker varme steiner, posturologi eller healing? Men eplet faller ikke så langt fra stammen gjør det vel? Hva med akupunktur? Hva med osteopati ? Hva med trykkbølgebehandling ? Hva med fotsoneterapi ? Hva med craniosacral terapi ?  Helt vanlige tilleggsutdanninger, etterutdanninger og andre metoder som er gjengs bruk i daglige fysioterapiklinikker, uten at det det er noe mindre alternativt. Hvem bestemmer hvor alternativt det alternative er?

Serious philosophical change Svein. Serious I said. None of this bullshit.

Et lag er ikke en gruppe mennesker som jobber sammen, et lag er en gruppe mennesker som stoler på hverandre (3). Jeg stoler ikke på fysioterapeutene, vi er ikke et lag. Enda. Jeg stoler på faget mer enn på utøverne. Fordi vi har ikke noe valg. Tiden er inne for å ta valget og bestemme seg en gang for alle:

La det alternative reise sin egen sjø. Sånn skikkelig. 100%.

  1. M. Zusman, «The Modernisation of Manipulative Therapy,» International Journal of Clinical Medicine, Vol. 2 No. 5, 2011, pp. 644-649. doi: 10.4236/ijcm.2011.25110.
  2. http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Fysioterapi-i-graasonen2
  3. Simon Sinek ordtak