Årets ellevte måned er her, November, eller Movember om du vil. Hvert år får mer enn 5000 norske menn diagnosen prostatakreft, og tallet er stadig økende. PSA-målinger gjør at flere fanges opp, og vi blir stadig eldre. I forhold til eldrebølgen er det varslet en sterk økning også i årene fremover. Prostatakreft sto for nærmere ett av tre nye krefttilfeller blant menn i 2015 (Kreftregisteret).

Menn har også bekkenbunn

Jeg har i mange år behandlet og veiledet disse pasientene etter operasjon og/eller stråling. De fleste søker hjelp rett etter at kateteret er fjernet, men jeg får også pasienter flere år etter kreftbehandlingen. Mange opplever at de ikke får tak i bekkenbunnen, og trenger litt hjelp og støtte til dette, og ikke minst å få råd til å utføre riktig trening til riktig tid. Ca 1/3 får ikke til riktig teknikk på knipet ved kun å lese en brosjyre.

Ved operasjon fjernes prostatakjertelen via robotassistert eller åpen kirurgi. Kirurgene blir flinkere og flinkere til å unngå nerveskader, men det opptrer fremdeles. Lukkemusklene kan også skades, musklene i blæra kan påvirkes og blæra får mindre støtte. Dette er årsaker til lekkasje.

Lekkasje varierer

Det er hovedsakelig to typer lekkasjer disse pasienten kan oppleve. Den første typen opptrer når trykket mot blæren er høyere enn i bekkenbunnen. Den andre typen lekkasje skyldes overaktive muskler i blæren, og gjør at pasienten tisser hyppig, gjerne om natta, og har dårlig tid til toalettet.

Vi har raske og langsomme muskelfibre i kroppen – bare se på forskjellen på en sprinter og en maratonløper. Slik er det også i bekkenbunnen, og det er viktig å ivareta begge fibertyper i treningen.

En god behandling bør bestå av undersøkelse, undervisning, opplæring og hjelp til å kvalitetssikre treningen. Akkurat som ved andre skader, bør rådene endres etter hvert så man får en god progresjon i treningen. Får man det ikke til, fins det hjelpemidler som en fysioterapeut med spesialkompetanse på området kan hjelpe med.

Etter operasjoner ved forstørret prostata (uten kreft) kan lekkasje også opptre. Behandlingen av symptomene er omtrent den samme som ved fjerning.

Mer enn knip

Når prostatakjertelenfjernes, får blæra også mindre støtte. Men trener man bekkenbunnen riktig vil muskulaturen kunne legge seg lenger opp og overta støttenSvak bekkenbunn ligger ofte lenger ned i bekkenet enn sterk, og vil ha en tregere responstid ved belastning.

Skal jeg gi deg et riktig stalltips – bruk knipet for alt det er verdt. Når systemet fungerer som det skal, trekker bekkenbunnen seg sammen FØR trykket mot blæra øker, og man unngår lekkasje. Etter operasjon opptrer ofte en forstyrrelse av automatikken. Da må vi koble inn bevisstheten og med egen vilje stramme opp før slike belastninger for å unngå lekkasjen. Med nok trening vil nervesystemet og muskler kunne lære seg koordineringen igjen.

Skal jeg gi deg et riktig stalltips – bruk knipet for alt det er verdt.

Prognosene er gode. 92 prosent av dem som har trent riktig er tørre etter ett år (Overgård 2008) En vil også kunne få godt betalt for å trene bekkenbunnen fire uker FØR operasjonen. Studier viser 24 prosent mindre lekkasje tre måneder etter operasjon, sammenlignet med dem som ikke trente på forhånd. (Centemero 2009)

Det er mye å fordøye for mange at de har fått kreft, og det kan gå kort tid mellom mottatt diagnose og operasjon. Det er mye å ta inn, og informasjon kan i en slik fase gå en hus forbi. Mange er slett ikke forberedt på tiden etter med en ny hverdag som bleiebruker og fravær av ereksjon. Sjokket er stort for mange, og jeg møter ofte mange fortvilte menn i sin rekonvalesens. Men fortvil ikke – bekkenbunnstrening vil også kunne bedre ereksjonen, og orgasmer er oppnåelige!

«Use it og loose it»

Ereksjonen kommer sjelden eller aldri uten innsats. Man bør få fylling av penis minst hver 2. dag (Randi Gjessing), og en penispumpe er gull verdt. Legen din kan rekvirere en slik via NAV. Det er også viktig å huske på hverandre oppi det hele, og ikke glemme å være gode mot hverandre og nære, og kjenne på følelsen av lyst.

I tillegg møter jeg en del menn med urinlekkasje som ikke har prostataproblemer, og ikke har noen grunnsykdom eller medisiner som kan lede til dette. De har ofte «hastverkslekkasje». Også disse blir bedre med trening og blæredempende teknikker. Jeg kan samtidig nevne at de som velger stråling også kan få lekkasje og ereksjonssvikt, og begge gruppene kan og få problemer med endetarmen. Bekkenbunnstrening og råd kan hjelpe. Ikke gi opp !

Linda Sørby, Fysioterapeut MSK Klinikken